Curs en línia de llenguatge administratiu per a col·legiats de l’ICAIB


Paraula us ofereix aquest curs en línia de llenguatge administratiu mitjançant la plataforma Moodle.

Us guiam en l’aprenentatge dels continguts teòrics, us facilitam exercicis i tasques perquè milloreu la part pràctica i us proposam expressions escrites perquè adquiriu prou habilitat en la redacció de documents. 

Grup

NIVELL

MODALITAT

DURADA

LA

En línia

Del 21 de febrer al 9 de juny

Període d’inscripció:   De l’1 al 17 de febrer 2023


   Inscripció   Inscripció TANCADA