Curs intensiu de llenguatge administratiu en línia


Paraula us ofereix aquest curs intensiu en línia de llenguatge administratiu mitjançant la plataforma Moodle. Us guiam en l’aprenentatge dels continguts teòrics i posam a la vostra disposició activitats per practicar-los. A més, us proposam expressions escrites perquè adquiriu prou habilitat en la redacció de documents.

 

Grup

NIVELL

MODALITAT

DURADA

LA

en línia

del 16 de nombre al 30 de desembre

Preu: 190 euros

Període d’inscripció: fins al 13 de novembre de 2020

Per matricular-vos al curs, primer heu d'omplir la inscripció en línia i després heu de pagar la matrícula.

1. Inscripció en línia

2. Pagament

Heu d’ingressar l'import de la matrícula en el compte corrent següent:  

CaixaBank    

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

A l'ingrés, hi heu de fer constar el nom de la persona que es matricula al curs i el nivell al qual s’inscriu. Heu d'enviar el justificant de pagament al correu

Perquè la matrícula i la reserva de plaça siguin efectives, cal que ingresseu l’import corresponent en els dos dies següents d’haver emplenat el formulari d’inscripció.

Informació important

Només es tornarà l’import de la matrícula si Paraula anul·la el curs.

Paraula. Centre de Serveis Lingüístics
Carrer de Sant Alonso, 24 
07001 Palma ( Googe Maps )