Prepara't per a la prova oral


Paraula ofereix tallers en grups reduïts (màxim 6 persones) per preparar l’examen oral de les proves oficials.

Grups i nivells  

NIVELL

HORARI  MATÍ

HORARI HORABAIXA

A2

dimarts/dijous
de 10.30 a 11.30 h

dimarts/dijous
de 17 a 18 h

B1-B2

dimarts/dijous
d’11.30 a 12.30 h

dimarts/dijous
de 18 a 19 h

C1-C2

dimarts/dijous
de 12.30 a 13.30 h

dilluns/dimecres
de 18 a 19 h

dilluns/dimecres
d’11 a 12 h

dimarts/dijous
de 19 a 20 h

 

Del 22 de febrer al 9 de març de 2017 - 4 sessions d’una hora - Mínim 4 persones per grup

Dilluns i dimecres: 22 i 27 de febrer i 6 i 8 de març
Dimarts i dijous: 28 de febrer i 2, 7 i 9 de març

Preu: 50 euros

Període d’inscripció: INSCRIPCIÓ TANCADA

Per matricular-vos als tallers d'expressió oral, primer heu d'omplir la inscripció en línia i després heu de pagar la matrícula.

1. Inscripció en línia 

  Inscripció  Inscripció en línia

TANCADA

 

2. Modalitats de pagament

  • En efectiu, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, al carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover. Espai de Cultura).
  • Ingrés de l'import de la matrícula en el compte corrent:  

CaixaBank   

ES69 2100 0011 8102 0164 5109

A l'ingrés, hi heu de fer constar el nom de la persona que es matricula al curs i el nivell al qual s’inscriu. Heu d'enviar el justificant de pagament al correu


Informació important

Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció.

Perquè la matrícula i la reserva de plaça siguin efectives, cal ingressar la quota d’inscripció en els tres dies següents d’omplir el formulari d’inscripció.

Només es tornarà l’import de la matrícula si no hi ha el mínim de persones inscrites al grup.


Lloc de les classes  
Can Alcover. Espai de Cultura
Carrer de Sant Alonso, 24
07001 Palma ( Googe Maps )

 Paraula   |   Formació   |   Correccions i traduccions   |   Voluntariat lingüístic   |   Bits de Paraula