Política de privacitat general del Web


Darrera modificació: abril de 2019

Aquesta política de privacitat s’aplica al web http://www.paraula.cat (d’ara endavant, Web).

Per favor, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria de protecció de dades.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, i també per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment en relació amb la nostra política de privacitat o amb els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens faciliteu, ara o en el futur, són correctes i certes, i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de terceres persones, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per poder tramitar les vostres sol·licituds.

 

1.  Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Excepte que hi hagi una indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquest Web és Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears, amb domicili al carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears.

Podeu contactar amb el nostre responsable de privacitat enviant un missatge al correu electrònic .

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractam són les que s’obtenen:

  • Dels formularis que emplenau.
  • De les sol·licituds que formulau en el Web. També tractam les dades incloses en les sol·licituds i peticions que rebem per correu electrònic.
  • Les categories de dades que tractam consisteixen típicament en:
  • Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport, domicili.
  • Dades de característiques personals, com idioma, gènere, data i lloc de naixement, temes que us agradaria tractar amb la parella lingüística que us assignem i aficions.
  • Dades professionals.
  • Nivell de coneixement del català.
  •  Dades relacionades amb la vostra navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual us connectau al Web, weblogs, pàgines visitades o accions fetes al Web. Per a això, utilitzam galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la vostra navegació. Més informació en la nostra política de galetes disponible a URL. 

2.  Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres usuaris es tractaran per gestionar-les, atendre les vostres sol·licituds, gestionar el vostre compte d’usuari, administrar i gestionar la seguretat del Web i complir les nostres obligacions legals. Així mateix, una vegada acabada la relació que manteniu amb nosaltres, les vostres dades s’incorporaran a l’arxiu històric de l’associació amb finalitats estadístiques.

 

3.   A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només seran comunicades a tercers persones per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra sol·licitud n’impliqui la comunicació. En aquest darrer cas, les dades facilitades per inscriure’s al programa de voluntariat lingüístic podran ser comunicades a l’entitat promotora de l’acció formativa per controlar l’assistència i la participació.


4.  Base jurídica dels tractaments

La base per tractar les vostres dades és la gestió de la relació jurídica que s’estableix amb vós com a usuari del Web, la gestió de les vostres sol·licituds i el compliment d’obligacions legals.

La gestió de la seguretat del Web es basa en el nostre interès legítim de garantir la seguretat dels nostres sistemes.

L’elaboració d’estadístiques es basa en el nostre interès legítim d’avaluar els serveis oferts.


5. Quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres com a usuari dels serveis oferts i, en qualsevol cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, i durant el temps necessari per gestionar possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals varen ser recaptades. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació una vegada acabada la connexió web.

 

6.  Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades en qüestió per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, i amb certes condicions, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

També teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els vostres drets, heu de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic al nostre responsable de privacitat a les adreces indicades a l’apartat «Qui és el responsable del tractament de les seves dades?».             

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los en el web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es .